Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: http://www.psf.org.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Περιφερικό Τμήμα Αττικής: http://www.psfattica.gr

Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών: http://www.peef.gr

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας: http://www.eeef.gr/

Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας: http://www.wcpt.org

Διεθνής Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών που εφαρμόζουν Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists, IFOMPT): http://www.ifompt.org

ΕΟΠΥΥ: http://www.eopyy.gov.gr

 

   

<