Φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ερευνά και εφαρμόζει μεθόδους  πρόληψης και αποκατάστασης  τραυματισμών και νόσων με φυσικά μέσα. Σκοπός της φυσικοθεραπείας είναι η προαγωγή, η πρόληψη, η θεραπευτική παρέμβαση και η αποκατάσταση  οποιασδήποτε παθολογίας προκαλεί πόνο ή κινητική δυσλειτουργία, σε επίπεδο οργανικό (σωματικό), ψυχολογικό και κοινωνικό, με σκοπό την πλήρη επανένταξη του ατόμου στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (www.wcpt.org), ο ρόλος των Φυσικοθεραπευτών είναι  :  

 

·         να προσφέρουν υπηρεσίες που αναπτύσσουν, διατηρούν και αποκαθιστούν την μέγιστη κινητικότητα και λειτουργική ικανότητα των ανθρώπων.

 

·         να βοηθούν τους ανθρώπους σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, όταν κίνηση και λειτουργία απειλούνται από  γήρανση, ζημία, ασθένειες, διαταραχές,  συνθήκες ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.

·         να βοηθούν τους ανθρώπους να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα της ζωής τους, φροντίζοντας για την σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική ευημερία.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο φυσικοθεραπευτής   σε συνεργασία με τον θεράποντα Ιατρό, ο οποίος θα θέσει την διάγνωση,  πρέπει  να προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση του ασθενούς  και των αναγκών της κάθε κοινωνικής ομάδας ,   να  αξιοποιεί τα ευρήματα της  αξιολόγησης, ώστε να λαμβάνει  κλινικές αποφάσεις σχετικά με τους ασθενείς, διατυπώνοντας και εφαρμόζοντας την Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση με σαφή σχεδιασμό και πρόγνωση.

 

  Συμπερασματικά, η  Φυσικοθεραπεία έχει εφαρμογή σε ευρύ πεδίο νόσων και τραυματισμών με σκοπό την ανακούφιση του πόνου, την πρόληψη και αποκατάσταση της φυσικής ικανότητας κίνησης και την αρμονική σωματική λειτουργικότητα. Ενδεικτικά μερικά από τα πεδία εφαρμογής της Φυσικοθεραπείας είναι:

 

·         Ορθοπαιδικές Παθήσεις ( οσφυαλγία, αυχενικό σύνδρομο, σύνδρομα στάσης σπονδυλικής στήλης, αρθρίτιδες, τραυματισμοί, μετεγχειρητική αποκατάσταση, αθλητικές κακώσεις κτλ)

 

·         Νευρολογικές Νόσοι και Τραύματα (ημιπληγία, κακώσεις Νωτιαίου Μυελού και περιφερικών νεύρων, νόσος του Parkinson, Πολλαπλή Σκλήρυνση κτλ)

 

·         Καρδιολογική Αποκατάσταση (π.χ. μετά από έμφραγμα)

 

·         Αναπνευστική Αποκατάσταση (ΧΑΠ, Ινοκυστική Νόσος κτλ)

 

·         Παιδιατρική Αποκατάσταση

 

·         Γηριατρική Αποκατάσταση

 

 

   

<