Σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών που εφαρμόζουν την Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς

(International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), ο ορισμός της είναι ο ακόλουθος:

 

 

Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (Orthopaedic Manual Therapy) είναι ένας εξειδικευμένος τομέας της Φυσικοθεραπείας για την αποκατάσταση των νευρο-μυοσκελετικών προβλημάτων , που βασίζεται στον κλινικό συλλογισμό (clinical reasoning), χρησιμοποιώντας υψηλά εξειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, που περιλαμβάνουν θεραπευτικούς χειρισμούς και θεραπευτικές ασκήσεις.

 

Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς εμπεριέχει και καθοδηγείται από τις διαθέσιμες επιστημονικές και κλινικές αποδείξεις και το βιο-ψυχοκοινωνικό πλαίσιο του κάθε ασθενή ξεχωριστά. (IFOMPT, 2004)

 

Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς βασίζεται στην ερευνητικά αποδεδειγμένη κλινική πρακτική (evidence based practice) και χρησιμοποιεί εξειδικευμένες και εντοπισμένες τεχνικές με τα χέρια, θεραπευτικές ασκήσεις και τρόπους διαχείρισης  με στόχο την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του νεύρο - μυοσκελετικού συστήματος.

 

Στόχος της Ορθοπεδικής Θεραπείας με Χειρισμούς είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ασθενή με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο,  μέσω της βελτίωσης του εύρους κίνησης, της βελτίωσης του κινητικού ελέγχου, και  της αντιμετώπισης και διαχείρισης του πόνου.

 

 

   

<