Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες έρευνες αναδεικνύουν το ρόλο της άσκησης στη σωματική και ψυχική υγεία. Η εξατομικευμένη θεραπευτική άσκηση (συνταγογραφημένη άσκηση) είναι η διαδικασία κατά την οποία η άσκηση χρησιμοποιείται ως  μέσο θεραπείας για την αντιμετώπιση νεύρο - μυοσκελετικών προβλημάτων, αλλά και την προαγωγή της γενικότερης υγείας ,ευεξίας και μακροζωίας του ασθενούς. Εφαρμόζεται μετά από λεπτομερή αξιολόγηση του ασθενούς με τη μορφή μοναδικών, εξατομικευμένων και εξελισσόμενων προγραμμάτων άσκησης που ανταποκρίνονται στοχευμένα στις ανάγκες και τους στόχους του ασθενούς και είναι κατάλληλες για κάθε ηλικία και επίπεδο σωματικής κατάστασης.

 

 

   

<